WELKOM WELKOM
Acquoy.
 
Geschiedenis. 
Een overlevering zegt dat Acquoy in 1133 zou zijn gesticht door Jan van Arkel na zijn terugkeer van een kruistocht. In 1305 behoorde ‘Ackoye’ tot de heren Van Voorne. Catherina van Voornenburgh verpandde in 1364 het huis met de burcht van Acquoy aan Otto van Arkel die het later heeft gekocht. De plaats behoorde tot de ‘Heerlijkheid van Arkel’.
Acquoy betekent het ’drassig land van Akke’, waarbij het twijfelachtig is of Akke slaat op de persoonsnaam Akke, de familienaam Arkel of de kruisvadersplaats Akko in Israël.
Nadat het gebied van Acquoy vele malen van eigenaar gewisseld is kwam het in 1513 in handen van Floris van Egmond, graaf van Buren. Toen Willem van Oranje in 1551 huwde met Anna van Egmond kwam Acquoy samen met Leerdam in zijn handen. De heerlijkheid Acquoy werd verheven tot baronie. Tot op de huidige dag draagt de heersende vorst(in) ook de titel van baron(nes) van Acquoy.

 
Kerk en toren.

In een Domrekening uit 1395 wordt de kerk van Acquoy reeds genoemd. De bouw is dan ook eerder geweest en waarschijnlijk in opdracht van de heren Van Voorne.
Patrones van de kerk was Sint Catharina, die zeer geliefd was bij de adel. De kerk werd dan ook al snel de ‘Cathrijne Kerk’ genoemd.
De kerk was uitgebouwd tot een twee-beukig gebouw met twee koren. De ingang was vanuit het westen via de toren naar het oosten (het hoofdkoor). Toen het dorp en de kerk in 1672 door een orkaan (dezelfde die een gedeelte van de Domkerk in Utrecht vernietigde) werd getroffen restte er weinig geld voor een snel herstel. Kerk en toren waren door instorting van een deel van het middenschip sindsdien gescheiden. Men kerkte lange tijd in de noordelijke beuk tot het niet meer verantwoord was. Toen ging men elders ‘te kerke’.
De toren verzakte aan een zijde meer en meer en dreigde om te vallen.
In 1844 zag de gemeente zich genoodzaakt de spits en de derde geleding van de toren af te breken. De klokkenstoel zat oorspronkelijk in de derde gelding en moest een gelding lager aangebracht worden, inclusief nieuwe galmgaten.
In dezelfde periode is men ook gaan werken aan de kerkruïne. Kerk en toren werden definitief gescheiden. Het ‘koor’ werd naar het westen verplaatst en de oostelijke koorronding werd afgevlakt, voorzien van een deur, zodat de ingang tot de kerk oostelijk op de dijk was.
De noordbeuk werd verbouwd tot de kosterswoning met een baarhuisje. In de 20ste eeuw is het baarhuisje verwijderd en de kosterswoning verworden tot de consistorie met boven een ‘allerhande’ kamer.   .
 
Toren van Pisa?
Door de scheve stand van de toren (slechts een enkele graad minder dan die in het Italiaanse Pisa) en het graf van de predikantsvrouw Pisa (overleden midden 20ste  eeuw) heeft de kerk de toeristische bijnaam gekregen van ‘de toren van Pisa te Acquoy’.
De oorspronkelijke klok was in 1700 geschonken door koning-stadhouder Willen III. Deze is op 15 januari 1944 verwijderd en naar Duitsland afgevoerd. In 1948 is een nieuwe klok aangebracht. Gegoten te Heiligerlee en voorzien van de tekst ‘AMEN.VENI.DOMINE IESU./ANNO DOMINI 1948’.
 
Kroonluchters. De twee kristallen kroonluchters zijn in 1844 door de glasblazerij Leerdam gemaakt en geschonken aan de kerk. Een aantal dorpelingen waren (en zijn nog) aldaar werkzaam. In 1900 is één kroonluchter gevallen. In 1902 is een nieuwe geschonken; vandaar de kleine verschillen (vindt ze).
Orgel. Het orgel is afkomstig uit de Gereformeerde kerk uit het Groningse dorp Ten Post. Het is in 1996 in Acquoy in gebruik genomen. 
(Praal)Graven, kansel, bijbel en bijbelliedboeken, herenbanken, de geschiedenissen van de kerkhoven, Huize Acquoy op de plaats van de voormalige burcht Acquoy en het (niet meer bestaande) klooster in de ‘Papensteeg’ (Huigenstraat) illustreren de rijkdom van de lokale geschiedenis.
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Iedere zondag morgen:
Zomertijd ( 1 mei tot 1 september): 9:30 uur
Wintertijd    (1 september tot 1 mei): 10:00 uur

De diensten worden digitaal opgenomen. Als u de dienst wilt beluisteren, kunt u contact opnemen met Hans de Jong (kerkacquoy@outlook.com). De dienst wordt u dan toegestuurd.
 
Foto's van de kerk in Acquoy. . Foto's van de kerk in Acquoy. .